YTDI, Young Talent Development Indicator

Komt onderstaande u bekend voor?

Een trainer/coach vertelt: ‘Kees is een speler die zich vaak niets aantrekt van de door mij verstrekte opdrachten. Hij vindt het moeilijk om zich te concentreren op de verstrekte taakopdrachten en het komt dan ook regelmatig voor dat hij afwijkt van het teamconcept, met als gevolg onrust binnen het team.

Een trainer/coach vertelt: ‘Kees is creatief en enthousiast, dominant in de wedstrijd, maar niet vervelend in de coaching. Dit type speler houdt ervan om de grenzen op te zoeken, is explosief, onnavolgbaar en geeft een extra dimensie aan het team, het is een plezier om hem in het team te hebben. Ik ben gecharmeerd van Kees’.

Waarom deze verschillende houdingen tegenover dezelfde speler die zichzelf is?

YTDI is een psychologische vragenlijst dat inzicht heeft in de denk- en handelingsprocessen van de sporter die voorafgaan aan het uiteindelijk vertoonde gedrag.
Bestemd voor de individuele sporter of de sporters in een team om de mentale en fysiologische gedragingen van zichzelf en van de anders sporters te (h)erkennen, te accepteren en te waarderen. Zodoende kan het beste resultaat uit de speler en het hele team worden gehaald.
Maar niet alleen voor de speler is dit van belang, ook voor de Trainer/Coach. Hebben mijn trainingen wel het gewenste resultaat voor alle spelers? Waarom gedraagt een speler zich op een bepaald moment of in een bepaalde wedstrijdsituatie?
Hoe ontwikkel ik het talent van de sporter.

Uit het gedrag is de persoonlijkheid van de sporter te zien. Wat is dan de persoonlijkheid? Binnen YTDI vormt de persoonlijkheid de volgende 4 onderdelen;
1. Wedstrijdmotivatie (Extraversion/Introversion)
2. Spelinzicht (Sensing/iNtuition)
3. Spelstijl (Thinking/Feeling)
4. Wedstrijdorientatie (Judging/Perceiving)

Ieder sporter heeft ook zijn fysieke voorkeuren. Bijvoorbeeld een bepaalde motoriek, of wel of niet ver door de knieen willen staan.

Via YTDI worden de mentale en fysiologische voorkeuren aan elkaar gekoppeld. Het is dan voor de T/C zeer makkelijk te weten wat hij van een sporter kan en mag verwachten of hoe deze sporter te trainen op wat de voorkeur=talent van de sporter is. De T/C is dan ook meer in staat zijn sporter te motiveren, te begeleiden. Zowel individueel als in een team.

Wilt u meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Bloemkolk via email: info@voetbalschooltechniek.nl of
bel naar Rob Bloemkolk: 06 19675703
Met dank aan P. Gallas van STA